Åk 6–9
 
Svenska/Español
1.1 Introduktion
Ordet algebra är arabiskt. Det betyder ”återförening” eller ”koppling” och kallas ibland lite slarvigt för bokstavsräkning. Enkelt sagt kan man säga att man använder bokstäver istället för tal för att kunna skriva en uträkning eller ett uttryck för att man inte känner till alla tal.

Foto: Specialpedagogiska institutet, Multimediabyrån

Algebra och algebraiska ekvationer används bland annat när vi löser problem och jobbar med formler.

Varje dag används algebra utan att det märks eller att alla tänker på det. När vi konstruerar och bygger vägar, byggnader, flygplan, beräknar hastigheter o s v använder vi oss av algebra.

Kanske har du någon gång tänkt på begreppen hastighet, sträcka och tid? Med en formel kan vi räkna ut hur långt det är mellan t ex Stockholm och New York, om vi vet hastigheten och hur lång tid resan tar med ett flygplan.

Formeln ser ut så här:Storheterna förkortas:

sträckan = s
hastigheten = v (från engelskans velocity)
tiden = t

Formeln skrivs vanligtvis så här: