Åk 6–9
 
Svenska/English
3.5 Cirkel
Det finns en rad begrepp som är knutna till cirkeln. Dessa är bra att känna till.
Medelpunkt
Den punkt som är exakt i mitten av cirkeln.

Radie
En sträcka från medelpunkten till en punkt på cirkelns rand.

Sträckan förkortas r och är detsamma som en halv diameter.


Korda
En sträcka mellan två punkter på cirkeln.

Kordan behöver inte gå genom medelpunkten.


Diameter
En sträcka mellan två punkter på en cirkel som går genom medelpunkten.

Kan förkortas d.


Cirkelbåge
En sammanhållen sträcka av en del av cirkelns rand.


Cirkelsegment
Ett område som begränsas av en cirkelbåge och kordan mellan bågens ändpunkter.


Cirkelsektor
Ett område som begränsas av en cirkelbåge och radierna till bågens ändpunkter.

 
v
Area = p  · r2 ·
 
360

Cirkelns area och omkrets

Cirkelns area
Kan defineras som ett mått på ytan innanför cirkelns rand.
Area =
p · r2

Cirkelns omkrets
Kan defineras som ett mått på cirkelns rand.
Omkrets =
p · 2r = p · d

Inskriven cirkel

Omskriven cirkel