Åk 6–9
 
Svenska/عربي
3.1 Areaskala och volymskala
Vi kan också uttrycka förhållandet mellan olika areor med hjälp av skala.

Med skala menar man vanligtvis längdskalan. Titta på figurerna nedan och försök att se hur längdskalan och areaskalan hänger ihop.

Längdskala: 1:1

Längdskala: 2:1

Längdskala: 3:1

Areaskala: 12:1= 1:1

Areaskala: 22:1= 4:1

Areaskala: 32:1 = 9:1


Här kan vi dra slutsatsen att:

Man säger: Areaskalan är lika med längskalan i kvadrat.
Man skriver: Areaskalan = längdskalan · längdskalan = (längdskalan)2

Volymskala
På samma sätt som det finns en areaskala finns det också en volymskala.


Längdskala: 1:1

Längdskala: 2:1

Längdskala: 3:1

Volymskala: 13:1= 1:1

Volymskala: 23:1= 8:1

Volymskala:33:1= 27:1Slutsats:

Man säger: Volymskalan är lika med längdskalan i kubik.
Man skriver: Volymskalan = längdskalan · längdskalan · längdskalan = (längdskalan)3.