Åk 6–9
 
Svenska/عربي
2.1 Kongruens och likformighet

Kongruens
Figurer som har samma form och är exakt lika stora är kongruenta. Man skulle även kunna säga att de är kopior av varandra.Rektangel A är kongruent med rektangel B.
Deras mått är indentiska: 5 cm x 3 cm.

Likformighet
Figurer som har samma form men som inte behöver ha samma storlek är likformiga. Man kan säga att de har samma form och samma proportioner.I varje rektangel är längden dubbelt så lång som bredden. Förhållandet mellan längden och bredden i rektanglarna är detsamma.


2
=
4
=
6
1
2
3

Rektanglarna A, B och C är likformiga.Topptriangelsatsen

I triangeln ABC är sträckan DE parallell med sidan BC.
DE kallas för parallelltransversal för att den skär två sidor i triangeln ABC och är parallell med linjen BC.

Parallelltransversalen bildar en topptriangel, ADE, som är likformig med den stora triangeln ABC.

Likformigheten ger:
AD förhåller sig till AB, som
AE förhåller sig till AC, som
DE förhåller sig till BC.