Åk 6–9
 
Svenska/عربي
2.2 Enheter

Meter - m

När vi mäter längder utgår vi från den så kallade SI-enheten (standardenhet) meter som har sitt ursprung från slutet av 1700-talets Frankrike och dess revolution.

Det här är Elin. Hon håller i en linjal som är
en meter lång.
Foto: Lennart Rönnberg


Vi använder prefix och enheten 1 meter när vi ska uttrycka längre och kortare sträckor.Decimeter - dm
Om vi delar in en sträcka med längden 1 meter i 10 lika stora delar så är varje sådan del en decimeter lång. Prefixet deci betyder tiondel.

1 decimeter: 1 dm = 1 tiondels meter

Denna sträcka är ungefär en decimeter lång.


Centimeter - cm
Om vi delar in en sträcka med längden 1 meter i 100 lika stora delar så är varje sådan del en centimeter. Prefixet centi betyder hundradel.

1 centimeter: 1 cm = 1 hundradels meter


Denna sträcka är ungefär en centimeter lång.Millimeter – mm
Om vi delar in en sträcka med längden 1 meter i 1000 lika stora delar så är varje sådan del en millimeter. Prefixet milli betyder tusendel
.

1 millimeter: 1 mm = 1 tusendels meter

100 cm = 10 dm = 1 m = 1 000 mmKilometer - km
Prefixet kilo betyder tusen.

1 kilometer: 1 km = tusen meter = 1000 m

Avstånd längs våra vägar anges oftast i hela kilometer. Till höger ser du en skylt för cyklister där avstånden även är angivna i kilometer med decimaler.


Foto: Fredrik EnanderMeter och prefix
Genom att kombinera ihop ett prefix och enheten 1 meter kan vi beteckna längre och kortare sträckor än en meter.

Exempel:
2 Gm = 2 Gigameter = 2 000 000 000 m
64 Nm = 64 Nanometer = 0,000 000 064 mMil
1 mil = 10 km = 10 000 m

En vanlig enhet att ange längre sträckor i, t ex mellan städer och orter.
Exempelvis är avståndet mellan Stockholm och Göteborg 48 mil.
Sjömil – nautisk mil – distansminut
Samtliga uttryck gäller sträckan med längden av 1 852 m.
Sjötrafiken använder denna enhet för längd. Om du har åkt en sjömil på en timme har du åkt med medelhastigheten 1 knop.Astronomiska avståndsenheter

Ljusets hastighet
Bland annat inom astronomin beskriver man längder med hjälp av ljusets hastighet. På en sekund hinner ljuset en sträcka som motsvarar 7,5 varv runt jorden. Avståndet mellan jorden och solen är 1,496 · 108 km vilket betyder att det tar 8 min och 14 sek för ljuset att färdas från solen till jorden.

Ljussekund
Sträckan ljuset färdas på 1 sekund, d v s 299 792 458 m
.

Ljusminut
Sträckan ljuset färdas på 1 minut, d v s 17 987 547 480 m.

Ljustimme
Sträckan ljuset färdas på en timme, d v s 1 079 252 848 800 m.

Ljusår
Sträckan ljuset färdas på ett år, d v s 9 460 730 472 580 800 m.
Den närmsta stjärnan (förutom solen), Alfa centauri, ligger ca 4,3 ljusår bort.

Astronomisk enhet - AE
Internationellt används främst förkortningen au.
1 AE =149,59787 · 109 m eller ca 150 Gm.

1 ljusår = 63 240 au = 9,4605 · 1015 m.

Parcek - pc
30,8568 · 1015 m

1 pc = 206 264,8 au = 3,26 ljusår.
Engelska längdmått
I Storbritannien är man förtjust i gamla seder och traditioner. Därför valde engelsmännen att hålla fast vid sitt gamla måttsystem när resten av Europa gick över till det metriska systemet.