Åk 6–9
 
Svenska/عربي
5.2 Övningar - Andragradsfunktioner
1. Ickelinjära funktioner
Grafen till andragradsfunktionen y = 3 - x2 är avbildad i koordinatsystemet nedan.
a) I vilken punkt skär kurvan y-axeln?
b) Har kurvan ett maxvärde eller ett minimivärde?
I så fall vilket värde?
c) Vilket y-värde har kurvan när x-värdet är 5?
d) Vad kallas denna typ av kurva med ett annat namn?