Åk 6–9
 
Svenska/عربي
2.2 Matematiska uttryck
När du arbetar med algebra, funktioner och formler kan du komma i kontakt med nya ord som du inte har hört förut. Därför har vi gjort en ordlista med ord som du behöver lära dig. Det är viktigt att du vet vad alla ord nedan har för betydelse.


Funktion Funktion betyder samband. Om du ringer finns det ett samband mellan hur många minuter du ringer, och hur stor kostnaden blir.

Kostnaden är en funktion av samtalstiden.

Formel En formel är en algebraisk beskrivning av en funktion. Att räkna ut omkretsen på en rektangel kan också göras med en algebraisk beskrivning, en formel. Formeln ser ut så här:

Omkretsen = basen 2 + höjden 2

Graf Med en graf kan man visa en funktion i ett koordinatsystem. Om man prickar in ett antal punkter från en funktion i ett koordinatsystem, och sammanbinder dem, kallas det för graf.

Konstant En konstant är motsatsen till variabel. En konstant är ett tal som inte kan byta värde, den förändras inte. Om temperaturen är konstant så betyder det att den inte förändras, den är samma hela tiden.

Koordinat En koordinat är ett värde på en tallinje. I ett koordinatsystem kan en punkt ha två koordinater, ett x-värde och ett y-värde.

Koordinatsystem Består av två tallinjer, axlar. De kallas x-axel och y-axel. y-axeln är vågrät och y-axeln är lodrät.

Linjär funktion Om grafen av, en funktion, är en rät linje, kallas det för en linjär funktion eller ett linjärt samband. Om något ökar eller minskar lika mycket hela tiden så kan det beskrivas med en linjär funktion.

Origo Punkten (0, 0) i ett koordinatsystem. Det är den punkt där x-axeln och y-axeln korsas, skär varann.

Punkt i koordinatsystem När vi arbetar med funktioner och formler så är en punkt en prick i ett koordinatsystem. Punkten kan ha en x-koordinat och en
y-koordinat. (3, 4) är en punkt som har värdet 3 på x-axeln och 4 på y-axeln.

Proportionalitet Proportionalitet kommer från ordet proportion, som betyder förhållande. Proportionalitet beskriver ett förhållande mellan två värden.

Exempel:
2:4 och 6:12. Två förhåller sig till 4, som 6 förhåller sig till 12.

Grafen är en rät linje som går genom origo.

Riktningskoefficient "Talet framför x". Riktiningskoefficienten i en linjär funktion bestämmer i vilken riktning linjen går.

Exempel: y = 2x + 4

Det är här "talet framför x", 2:an, som bestämmer i vilken riktning linjen kommer att gå.

Variabel En variabel står för ett okänt tal som varierar, d v s kan anta olika värden. I formeln för mobilräkningen så var samtalstiden en variabel. När du vet exakt hur många minuter du pratade, kan du byta ut variabeln mot ett tal och räkna ut kostnaden för samtalet.