Gymnasium
 
Svenska/عربي

5.1 Formler och grafer

Ett tekniskt hjälpmedel för att arbeta med funktionsgrafer är grafritande räknare (kallas även grafräknare). Med dessa är det möjligt att bl.a. rita och tolka funktionsgrafer. Det finns ett flertal olika modeller som används på olika sätt. Här visas några exempel. De skärmbilder och knappar som visas nedan kan se annorlunda ut. Observera att vissa alternativ som ska matas in och väljas på räknarna kräver att man förflyttar sig i menyer medan andra kan nås direkt via knapptryckningar.

Med hjälp av kan du mata in funktionsformler. För att kunna arbeta med flera funktioner samtidigt finns det flera rader du kan förflytta dig mellan. Det kan se ut så här om du vill studera funktionerna y = 3x – 1 och y = 4 – x:

När du matat in de funktionsformler du vill studera, kan graferna ritas genom att välja eller .

På skärmen ritas nu de två linjära funktionsgraferna i ett koordinatsystem.
Det bör se ut ungefär så här:

Genom att återvända till skärmen med formelinmatning (med ) kan formlerna ändras, tas bort eller kompletteras med ytterligare funktioner.

Det är även möjligt att anpassa fönstrets storlek med eller
.

”Xmin” betyder det minsta värdet som visas på x-axeln
”Xmax” betyder det största värdet som visas på x-axeln
”Xscale” betyder avståndet mellan markeringarna på x-axeln
”Ymin” betyder det minsta värdet som visas på y-axeln
”Ymax” betyder det största värdet som visas på y-axeln
”Yscale” betyder avståndet mellan markeringarna på y-axeln

Ett annat alternativ är att använda , med vilken man kan båda zooma in och zooma ut skärmen.

Funktionernas värdetabeller kan betraktas genom att välja eller .

Ta reda på :

Hur fungerar inmatning av formler och ritande av grafer på just din grafräknare?

Matematik A © Stockholms stad