Gymnasium
 
Svenska/عربي

1 Inledning

Algebra är den gren av matematiken som handlar om räkning med abstrakta symboler, oftast bokstäver. I vardagligt tal kallas algebra ibland för ”bokstavsräkning”. Ordet ”algebra” kan spåras tillbaka till arabiskans al-jabr som betyder ”återförening” eller ”kombination”. En betydelsefull utgångspunkt för algebran var den lärobok i matematik med titeln Ett kompendium om räkning med hjälp av al-jabr och al-muqabala som den persiske vetenskapsmannen Muhammed al-Khwarizmi publicerade i Bagdad för cirka 1200 år sedan.

Europa lärde sig algebran av araberna. Det kraftfulla teckenspråk som gör algebran relativt lätthanterlig, utformades på 1500- och 1600-talen. Europeiska matematiker hämtade även inspiration från greken Diofantos, verksam för ca 1800 år sedan. Såväl Diofantos som al-Khwarizmi brukar kallas ”Algebrans fader”.

al-Khwarizmi
Diofantos

Med hjälp av algebra kommer du att kunna lösa svårare problem än tidigare. Matematiken blir mer abstrakt eftersom tal betecknas med bokstäver men den blir även ett mer kraftfullt verktyg. Algebran utgör en mycket viktig grund inför fortsatta matematikstudier.

Matematik A © Stockholms stad