Gymnasium
 
Svenska/عربي
7.1 Procentform

Begreppet procent är mycket vanligt förekommande i samhället. Du har säkert hört talas om och använt procent med beteckningen ”%”. Det används för att på ett enkelt sätt räkna med andelar. Exempel på områden där du kan möta procent är:

  • demokratiska val, där olika partiers och kandidaters stöd redovisas
  • reklamannonser, då varor säljs billigare
  • ekonomi, exempelvis när det gäller aktiekurser och skatter


Kejsar Augustus beskattade Romarrikets invånare

Historiskt användes procent redan för ungefär 2000 år sedan då romerska kejsare tog ut skatter från befolkningen i olika delar av det romerska riket. Olika folkgrupper fick betala olika mycket skatt. För att det skulle bli enklare att ange hur mycket som skulle betalas omvandlades bråken så att nämnaren blev 100. Exempelvis angavs skatteskattesatsen till 5/100, 4/100 och 2/100 istället för 1/20, 1/25 respektive 1/50:

Skattesats

Omvandlat till
hundradelar
Skrivsätt Innebörd
1/20
5/100
5p100
Av intjänade 100 mynt betalades fem mynt i skatt.
1/25
4/100
4p100
Av intjänade 100 mynt betalades fyra mynt i skatt.
1/50
2/100
2p100
Av intjänade 100 mynt betalades två mynt i skatt.

100 heter cento på latin och ”p100” uttalades procento, och därför har vi idag begreppet procent.

För ca 600 år sedan ersattes skrivsättet ”p100” med "" och några hundra år senare skrev man "", vilket lett fram till dagens ”%”.

Procent är följaktligen detsamma som hundradel eller hundradelar.

Nedan följer några exempel på tal skrivna på olika sätt:

Bråkform Decimalform Procentform
0,01
1 %
0,1
10 %
0,125
12,5 %
0,25
25 %
0,5
50 %
0,8
80 %
1
100 %
1,2
120 %

Fundera på och diskutera med andra :

Hur många procent är 1/1000?
Hur många procent är 10?


Ta reda på :

Kan ett tal skrivet i procentform vara negativt?