Gymnasium
 
Svenska/عربي
5.1 Decimaltecken och platsvärde

Under mycket lång tid i mänsklighetens historia räknade man med heltal och tal i bråkform. Efterhand växte behovet av att kunna uttrycka och räkna med delar av hela på ett enkelt och effektivt sätt. Idag betraktar vi tal skrivna i decimalform som naturliga inslag i vår vardag.

Exempel: I en affär säljs allt till halva priset. Lars hittar en mortel med det ordinarie priset 99 kronor. När han kommer till kassan får han betala hälften, dvs. 99/2 kronor. I denna situation skulle det vara orimligt om kassörskan skulle be om att få 99/2 kronor. Istället blir priset:

49,5 kronor = 49,50 kronor (dvs. 49 kronor och 50 öre)

Detta är ett tal skrivet i decimalform.
”4” är en tiotalssiffra (platsvärdet 10) med värdet 40 kronor
”9” är en entalssiffra (platsvärdet 1) som är värd 9 kronor
”5” är en tiondelssiffra (platsvärdet 1/10) som är värd 0,5 kronor (dvs 50 öre)
”0” är en hundradelssiffra (platsvärdet 1/100) som är värd 0,00 kronor

”,” är ett decimaltecken eller decimalkomma och utgör en gräns mellan entalssiffran och tiondelssiffran.

De siffror som står till höger om decimaltecknet kallas decimaler.
Räknat från vänster kallas de första decimal, andra decimal, osv.

Nollan i 49,50 har inget värde. Detta gäller alltid nollor som står sist bland decimaler så
49,5 = 49, 50 = 49,500 = 49,5000 osv.

I andra kulturer och sammanhang kan decimaltecknet vara en punkt: ”.”

Ett tal i decimalform kan skrivas i utvecklad form, exempelvis kan talet 1034,672 skrivas:


eller

eller

Talet 1034,672 kan utläsas
”ett tusen trettio fyra komma sex sju två”
eller
”ett tusen trettio fyra komma sex hundra sjuttio två”

Man kan även utläsa tal i decimalform på andra sätt, exempelvis:
76,50 ”sjuttio sex och femtio” (t.ex. om det är ett belopp)
2,39 ”två hela och 39 hundradelar”

Ta reda på:

I vilka sammanhang används ”,” respektive ”.” som decimaltecken?
Finns det andra decimaltecken än ”,” och ”.”?


Fundera på och diskutera med andra:

Varför kan det leda till missförstånd, och därför anses olämpligt, att använda en punkt som decimaltecken?