Gymnasium
 
Svenska/عربي
2.3 Hjälpmedel

Följande hjälpmedel kan underlätta ditt arbete när du ska lära dig matematik:

 • Blyertspenna
  I samband med beräkningar samt ritande av figurer och grafer, är det oundvikligt att det ibland blir fel. Då underlättar det att kunna radera och korrigera misstag, istället för att stryka över eller börja om. Därför är en blyertspenna att föredra framför en kulspetspenna.

 • Radergummi
  Radergummit krävs för att kunna korrigera fel i samband med skrivande och ritande.

 • Linjal
  Med hjälp av linjalen kan du bl.a. rita korrekta geometriska figurer och koordinatsystem med grafer.

 • Rutigt papper
  Då geometriska figurer och funktionsgrafer ritas, underlättar det om rutigt papper används, istället för randigt eller blankt. Även möjligheten att skriva uttryck och beräkningar på ett tydligt sätt ökar med rutigt papper.

 • Passare
  Passaren används främst för att rita cirklar och cirkelbågar. Den kan även användas för att exempelvis konstruera månghörningar.

 • Gradskiva
  Med hjälp av gradskivan kan du mäta och konstruera vinklar.

 • Grafritande miniräknare
  Den grafritande miniräknaren används för att göra beräkningar samt åskådliggöra grafer och diagram. Även datorer kan användas för detta.