Gymnasium
 
Svenska/عربي
2.2 Problemlösning

Man brukar skilja på uppgifter och problem. Uppgifter löses ofta rutinmässigt genom att memorera och imitera vissa metoder medan problem är mer komplicerade och oförutsägbara.

Ett viktigt mål med dina matematikstudier är att du ska bli en bra problemlösare. För att nå dit krävs både färdighet och förståelse. Dvs. du måste dels behärska metoder och dels verkligen förstå vad matematiken handlar om. Vid problemlösning är det alltså inte alls självklart hur du ska gå tillväga. Det är naturligt att du ibland kör fast och inte kommer vidare. För att klara av denna typ av problemlösning gäller det att ha tålamod och acceptera att lösningen måste få ta tid. Kanske behöver problemtexten läsas flera gånger. Ska en annan lösningsväg prövas? Kan du få tips från läraren? Acceptera att läraren inte direkt talar om hur man ska göra, utan istället ger ledtrådar eller ställer motfrågor. Om du själv till slut klarar av problemet så känns det mycket mer tillfredsställande och då har du säkert lärt dig mycket också!

En viktig insikt när det gäller matematik är att det ofta finns flera olika korrekta vägar fram till svaret. Du kanske inte väljer samma lösningsstrategi som läraren eller dina studiekamrater men det innebär inte nödvändigtvis att någon har fel. Att försöka lösa ett problem på flera olika sätt brukar vara mycket utvecklande för den matematiska förmågan. När du väl kommit fram till ett svar så är det bra om du dels kontrollerar att du verkligen besvarar den fråga som ställdes och dels att svaret är rimligt.