Åk 6–9
 
3.5 Övningar - Talföljder och serier
1. Komplettera talföljden med talet som fattas.
a) 30 40 50 70 80
b) 10 15 20 25 30
c) 12 17 22 27 32
d) 23 21 19 17 15
e) 1 5 9 17 21
f) 28 22 19 16 13
g) -1 2 5 8 11
h) 4 -1 -6 -11 -16