Åk 6–9
 
8.5 Transitiva lagen
Nu ska vi gå igenom transitiva lagen och vi kommer att göra det med ett par exempel:

Om Agnes är lika gammal som Bedar och Bedar är lika gammal som Cedar. Vad kan du då säga om Agnes och Cedars åldrar? Är de lika gamla eller inte?

Om Agnes är lika gammal som Bedar: A = B
och Bedar är lika gammal som Cedar: B = C
då är Agnes lika gammal som Cedar: A = C

Vi kan skriva detta som:

A = B = C

Alltså:

Om A = B och B = C så är även A = C


Vi tar ett nytt exempel:

Om 5 är mindre än 7: 5 < 7
och 7 är mindre än 12: 7 < 12
då är 5 mindre än 12: 5 < 12

Vi kan skriva detta som:

5 < 7 < 12

Alltså:

Om 5 < 7 och 7 < 12 så är även 5 < 12


Vi kan sammanfatta de båda exemplen i ett och samma uttryck:

Detta utläses:
"Om A är mindre än eller lika med B, och B är mindre än eller lika med C, så är även A mindre än eller lika med C.