Åk 6–9
 
5.3 Uppställning av subtraktion
Precis som med additionsuppställningen (additionsalgoritmen) är grunden för subtraktionsuppställningen (subtraktionsalgoritmen) att man subtraherar hundratal, tiotal, ental, tiondelar, hundradelar o s v för sig. Därför måste du också placera dessa under/över varandra när du använder modellen nedan. Träna på att subtrahera enkla tal innan du jobbar med uppställningen.


Exempel A: 128 – 13 = 115

Ställ upp talen så att entalen och tiotalen hamnar ovanför/under varandra.


Subtrahera entalen:
8
3 = 5


Subtrahera tiotalen:
20 – 10 = 10


Subtrahera hundratalen:
100 – 0 = 100


Svaret blir etthundrafemton.


Exempel B: 817 – 463 = 354

Ställ upp talen så att hundratalen, entalen och tiotalen hamnar ovanför/under varandra.


Subtrahera entalen: 73 = 4


Subtrahera tiotalen: 10 – 60 = ?
Här märker du att vi inte kan minska 60 från 10. Istället växlar vi ett hundratal till tiotal.

Då får vi: (100 + 10) – 60 = 110 - 60 = 50


Subtrahera hundratalen: Här ser du att åttan är överstruken eftersom vi har lånat ett hundratal och då återstår sju hundratal.

700 – 400 = 300


Svaret blir trehundrafemtiofyra.


Exempel C: 202 – 63 = 139

Ställ upp talen så att tusentalen, hundratalen, entalen och tiotalen hamnar ovanför/under varandra!


Subtrahera entalen. Eftersom vi inte kan dra 3 från 2 måste vi växla. Här märker du då att nästa tiotal är 0 och då måste vi växla hundratalen och sedan från tiotalen.
Då får vi: (10 + 2) – 3 = 123 = 9

Subtrahera tiotalen. Tänk på att:100 = 90
Vi får då 100 – 60 = 90 – 60 = 30


Subtrahera hundratalen.
200 – 0 = 100 – 0 = 100


Svaret blir etthundratrettionio.


Exempel D: 24,3 – 3,06 = 21,24

Ställ upp talen så att tiotalen, entalen, tiondelarna och hundratalen hamnar ovanför/under varandra.
Du vet att 24,3 = 24,30.


Subtrahera hundradelarna. Eftersom vi inte kan dra 6 hundradelar från 0 hundradelar växlar vi tiondelelarna.
Då får vi 0,10 – 0,06 = 0,04
.


Subtrahera tiondelarna.
0,3 – 0,0 = 0,2 – 0,0 = 0,2
Sätt ut kommatecknet.


Subtrahera entalen.
43 = 1


Subtrahera tiotalen.
20 – 0 = 20

Svaret blir tjugoen hela och tjugofyra hundradelar.