Gymnasium
 

3.4 Övningar

1. Vilket eller vilka av följande alternativ är funktionsformler?

a) y = 3x – 1 b) y + 5 c) 2x – 15 d) y = 72. Vilken eller vilka av följande funktionsformler är linjära funktioner?

a) y = 4 b) y = x c) y = 3x2 – 4 d) y = 2x + 13. Vilken eller vilka av följande funktionsformler är proportionaliteter?

a) y = 5x b) y = 5 c) y = –5x d) y = –5x + 54. Fyll i värdetabellen för funktionen y = 2x – 5

x
y
–1
0
1
5


5. I ett laboratorium testas ett nytt bakteriedödande preparat. Antalet bakterier, B, kan beräknas med formeln
B = 40 000 – 200x , där x är antalet minuter som gått sedan försöket startade. Hur många bakterier finns det kvar en timme efter försökets början?


6. Rita grafen till funktionen y = 2x – 1


7. Avläs i nedanstående graf vad y är då x = 3.

8. Avläs i nedanstående graf vad x är då y = 3.
Matematik A © Stockholms stad