Gymnasium
 

4.7 Övningar

1. Hur stor är följande vinkel?
2. Vilka av följande vinklar är trubbiga?

123° 78° 2° 90° 199° 330° 100°3. Hur många grader rör sig en klockas timvisare på en timme?

4. I en likbent triangel är en vinkel 24°. Hur stora är de andra vinklarna i triangeln?5. I en triangel är två av vinklarna 77° och 40°. Beräkna triangelns yttervinkel.
6. I en rätvinklig triangel är hypotenusan 23 m och en av vinklarna 39°. Beräkna längden hos triangelns kateter.
7. Bestäm vinklarna i en rätvinklig triangel där kateterna är 11 cm och
87 cm.
8. Beräkna arean hos en cirkelsektor med diametern 12,2 mm och cirkelbågen 7,7 mm.