Gymnasium
 

4.6 Cirkelsektor

Om du ta en bit av en tårta eller pizza så är det naturligt att utgå från mitten och skära längs radien. En sådan tårtbit eller pizzabit kallas för en cirkelsektor. Ju större medelpunktsvinkel, desto större cirkelsektor. Ytterkanten på cirkelsektorn kallas cirkelbåge.

För en cirkelsektor gäller viss samband:

r = radien
b = cirkelbågen
v = medelpunktsvinkeln i grader

Cirkelbågen b =
Arean A =

 

Fundera på och diskutera med andra:

Kan en cirkelsektor ha en negativ medelpunktsvinkel?

Ta reda på :

Vad är en korda?