Gymnasium
 

4.3 Olika vinklar

Vinklar kan betecknas på olika sätt. Vinkeln v nedan kan skrivas
v = Λ B = Λ ABC = Λ CBA

Λ ABC utläses ”vinkeln A B C”.

Ett varv indelas i 360°:

Ett halvt varv är följaktligen 180°:

Ett kvarts varv är 90° (kallas även för en rät vinkel). Observera att bågen ritas som en halv kvadrat (därmed behöver egentligen inte ”90°” skrivas ut):

En vinkel som är mindre än 90° kallas för en spetsig vinkel:

En vinkel som är större än 90° och mindre än 180° kallas för en trubbig vinkel:

 

Fundera på och diskutera med andra:

Kan en vinkel vara större än 360°?

Ta reda på :

Vad är en normal ?