Gymnasium
 

4.2 Konstruera vinklar

Gradskivan kan användas för att konstruera vinklar. Detta görs genom att

  1. Rita ett vinkelben
  2. Lägga gradskivans horisontella kant (mitt för 0°) längs med detta vinkelben så att gradskivans mittpunkt sammanfaller med vinkelspetsen
  3. Markera en punkt vid önskad vinkeln på gradskivan
  4. Ta bort gradskivan och använd en linjal för att dra en rät linje mellan vinkelspetsen och den markerade punkten

Om exempelvis vinkeln 67° ska ritas så kan det göras på följande sätt:

  1. Rita ett vinkelben:


  2. Lägga gradskivans horisontella kant (mitt för 0°) längs med detta vinkelben så att gradskivans mittpunkt sammanfaller med vinkelspetsen:  3. Markera en punkt vid 67° på gradskivan:  4. Ta bort gradskivan och använd en linjal för att dra en rät linje mellan vinkelspetsen och den markerade punkten:


  5. Vinkeln är skapad:


Fundera på och diskutera med andra:

Hur ritar du en vinkel som är större än 180°, exempelvis 254°, med hjälp av en gradskiva som bara går till 180°?