Åk 6–9
 
1.2 Kultur och historia
I alla tider och kulturer har människor uppfattat och tillämpat geometriska begrepp samt tillämpat geometri i tekniska lösningar.

Geometrin är närvarande i utsmyckning och formgivning av olika föremål, vid husbyggnad och andra konstruktioner.Spår av mera omfattande praktisk användning av geometri och av geometriska beräkningar finns sedan 3 000 - 4 000 år tillbaka från samhällen kring floderna Nilen, Eufrat och Tigris, Indus och Ganges samt Huang-ho och Yang-tsi-kiang.

Ordet geometri kommer från två grekiska ord som betyder jord och mätning. Mätning av odlingsområden (lantmäteri) har haft stor betydelse för utvecklingen av geometriska kunskaper.

Den geometri som vi studerar i skolan anknyter till ett mer än 2 000 år gammalt kunnande som vi fortfarande har användning av i vårt vardagsliv och vid olika konstruktionsprojekt. I denna sorts geometri behandlas många begrepp som t ex punkt, linje, vinkel och olika figurer och kroppar.