Åk 6–9
 
4.6 Sfär
Sfärens area beräknar du med hjälp av följande formel:Hur du kommer fram till den här formeln kommer du att få lära dig mer om på högre nivåer i matematiken.