Åk 6–9
 

4.4 Cylinder
Det här är en cylinder. En cylinder har två basytor (botten och locket) och en s k mantelyta.För att se hela begränsningsytan bättre, viker vi upp cylindern och rullar ut mantelytan.

B och C är två cirklar som vardera har arean:
p
· r² = p
· 2 cm · 2 cm ≈ 12,56 cm2

Mantelytan är en rektangel (A) med arean:
höjden · basen =
 = 7 cm · (4 cm · p) ≈
87,92 cm2.
4 cm · p är omkretsen på cirklarna och lika med rektangelns baslängd.
Cylinderns begränsningsarea är:
A + B + C =
87,92 cm 2 + 12,56 cm2 + 12,56 cm2 = 113,04 cm2