Åk 6–9
 

4.3 Pyramid
Det här är en pyramid med en kvadratisk basyta.


Om vi lägger ner pyramiden och vecklar ut sidorna ser den ut så här:Som du ser består den av en kvadrat och fyra likbenta trianglar. För att kunna beräkna trianglarnas area måste vi först ta reda på höjden (h) i en av trianglarna, och det gör vi med hjälp av Pythagoras sats. Du kan läsa mer om Pythagoras sats i avsnittet Geometriska figurer.

(hypotenusan)² - (kateten)² = h²


h2 = 52 - (4 ÷ 2)2
h2
= 25 - 4
h2
= 21
h ≈ 4,6 cm2


Begränsningsarea för pyramiden:
A + B + C + D + E =
16 cm2 + 9,2 cm2 + 9,2 cm2 + 9,2 cm2 + 9,2 cm2 = 52,8 cm2