Åk 6–9
 
4.1 Rätblock och kub
Tänk dig att du ska slå in ett paket och presentpapperet inte får överlappa. Den totala arean av det papperet är begränsningsarean eller begränsningsytan, som det också kallas.

Man brukar säga att begränsningsarean är den yta som omsluter en geometrisk kropp.

Kub
Kubens totala begränsningsarea


Vi kallar sidan i en kub för s. Begränsningsarean består ju av sex lika stora kvadrater, vilket du också ser på bilden ovan. Arean beräknas genom att först hitta arean för en kvadrat, och sedan multiplicera med antal sidor kuben har (6 st).
Rätblock

Här nedan ser du ett rätblock. Ett rätblock har sex sidor.

Din uppgift är att beräkna begränsningsarean av rätblocket, d v s det sammanlagda arean av alla sex sidor.


Om vi plattar ut rätblocket ser det ut så här:
Då kanske det blir lättare att beräkna arean?
Begränsningsarean för rätblocket:
A + B + C + D + E + F =
9 cm2 + 9 cm2 + 15 cm2 + 15 cm2 + 15 cm2 + 15 cm2 = 78 cm2