Åk 6–9
 
3.8 Övningar - Att beräkna area
1. Kvadrat
 
  Beräkna kvadratens area.
   
 
 
2. Rektangel
 
  Beräkna rektangelns area.
   
 
 
3. Parallellogram
 
  Beräkna parallellogrammets area.
 
 
 
4. Parallelltrapets
 
  Beräkna parallelltrapetsets area.
 
 
 
5. Triangel
 
  Beräkna triangelns area.
 
 
 
6. Cirkel
 
  Radien är 4 cm. Beräkna cirkelns area.
 
 
 
7. Cirkel
 
  Diametern är 12 cm. Beräkna cirkelns area.
 
 
 
8. Sammansatt figur
 
  Beräkna figurens area.
 
 
 
9. Sammansatt figur
 
  Beräkna figurens area.
 
 
 
10. Hexagon
 
  Beräkna arean av:
a) område A
b) område B