Åk 6–9
 
3.3 Triangel
Exempel A

Kan du beräkna arean av följande triangel?Blir det lättare nu?Här kan vi se att arean av en triangel är hälften så stor som arean av en rektangel med samma bas och höjd. Triangeln kan man bilda genom att man viker en rektangel längs diagonalen, alltså blir triangelns area hälften av rektangelns.
Exempel B

Hur beräknar vi arean av följande triangel?
För att hitta arean behöver vi veta basens och höjdens mått. Basen kan vi mäta men höjden måste vi först rita ut.Nu kanske det blir lättare att se? Tänk på att höjden i triangeln alltid är vinkelrät mot basen.


Exempel C

Att beräkna arean av en trubbvinklig triangel

En trubbvinklig triangel definieras av att en av vinklarna är trubbig,
d v s större än 90o.

1. Rita höjden och mät sedan höjden och basen.
2. Beräkna arean.