Åk 6–9
 
3.1 Rektangel och kvadrat

Areaberäknig av rektangel

Här är en rektangel med en areamall. Varje ruta/areaenhet i mallen motsvarar 1 cm².

Om du räknar hur många areaenheter/rutor som ryms i rektangeln ser du att det är 20 stycken.


I stället för att räkna rutorna var och en för sig, kan du räkna antalet kolumner och multiplicera med antalet rader, 5 · 4 = 20.
Det går fortare.

Arean är alltså: 5 · 4 = 20 ae

Om 1 areaenhet = 1 cm²

20 areaenheter = 20 cm²


I förra exemplet talade vi om kolumner och rader.

Antal kolumner motsvarar basen i rektangeln.

Antalet rader motsvarar höjden i rektangeln.

I figurer har vi ju vanligtvis inte en areamall men om du har måtten kan du nu förhoppningsvis räkna ut arean i rektangeln.


Arean: 5 cm · 4 cm = 20 cm²Rektangelns area är alltså lika med basen multiplicerat med höjden.
Areaberäknig av kvadrat

Här är en kvadrat där sidorna är 3 cm långa.