Åk 6–9
 
2.1 Jämföra areor
Jämför de två figurernas areor. Vilken figur har den största arean? Hur kan du kontrollera vilken area som är störst?

Prova att använda ditt ögonmått.Här nedan ser du två rektanglar. Vilken är störst?
Den ljusa eller den mörka?Ibland blir vi lurade av vårt ögonmått och då kan det vara bra att t ex klippa ut figurerna och lägga dem på varandra. Då blir det lättare att jämföra, och vi ser att den ljusgröna är större.1.Vi lägger den ljusa över den mörka.
2. Vi klipper bort den del som inte täcker och delar den på mitten.3. Placera delarna över den mörka del som ej är täckt.Båda areorna är lika stora.
Tyvärr är det inte så ofta man kan klippa ut och jämföra två ytor med varandra, men det finns fler sätt att beräkna areor. Du ska få lära dig fler sätt om du fortsätter på nästa sida.