Åk 6–9
 
3.7 Övningar - Lägesmått och tabeller
1. Familjemedlemmar
Personerna i en familj är är 29, 7, 1, 3, 27 respektive 5 år gamla. Beräkna:
a) medelvärdet på familjens ålder
b) medianen
 
 
2. Matematikprov
  Vid ett matematikprov fick en grupp elever följande antal poäng:
70, 48, 60, 65, 70, 90, 56, 65, 68, 70, 54, 72, 87, 45, 70. Beräkna:
a) typvärde
b) median
c) medelvärde
 
 
3. Syskon
  I en familj finns sex syskon. Åldersskillnaden mellan de fem äldsta syskonen är två år mellan varje person. Medianen är 53 år. Vilken är syskonens medelålder om det yngsta syskonet är 44 år?