Åk 6–9
 
4.2 Övningar - Problemlösning med ekvationer
1. Lös ekvationen.
  Sven har 19 kr mer än Ivan. Tillsammans har de 145 kr. Hur mycket har var och en?
  Vi antar att Ivan har x kr.
a) Då har Sven kr
  Tillsammans har de då:
 
+ =
 b)   c)    d)
  Lös ekvationen:
e)
f) Ivan har .
g) Sven har .
h) Tillsammans har de .
 
 
2. Lös ekvationen.
  På ett fruktfat ligger tre frukter. En banan, ett päron och ett äpple.
Päronet väger 30 g mer än äpplet. Bananen väger 20 g mindre än päronet. Tillsammans väger de 550 g. Hur mycket väger bananen, päronet och äpplet för sig?
  Vi antar att äpplet väger x g.
a) Då väger päronet g.
b) Bananen väger g.
  Tillsammans väger de:
 
=
c)    d)
  Lös ekvationen:
e)
f) Äpplet väger g.
g) Päronet väger g.
h) Bananen väger g.
 
 
3. Lös ekvationen.
  Kalle, Anna och Julie mäter hur långa de är. Det visar sig att Kalle är 12 cm längre än Anna som sin tur är 3 cm kortare än Julie. Hur långa är var och en om de tillsammans är 465 cm?
  Vi antar att Julie är x cm.
a) Då är Anna cm.
b) Kalle är cm.
  Tillsammans är de:
 
=
c)    d)
  Lös ekvationen:
e)
f) Julie är cm.
g) Anna är cm.
h) Kalle är   cm.