Åk 6–9
 
3.7 Övningar - Metoder att lösa ekvationer
1. Addition och subtraktion.
  x + 5 = 18  
  x + 5 = 18
           a)            b)
  x =
          c)
 
 
2. Addition och subtraktion.
  y - 9 = 1  
  y - 9 = 1
           a)           b)
  y =
          c)
 
 
3. Addition och subtraktion.
  4 - y = 12  
  4 - y = 12
            a)           b)
  y =
          c)
 
 
4. Multiplikation och division.
a) 2x = 14  
  2x = 14
        a)           b)
  x =
          c)
 
 
5. Multiplikation och division.
  x ÷ 8 = 2  
  x ÷ 8 = 2
           a)           b)
  x =
         c)
 
 
6. Multiplikation och division.
  5y + 2y = 28
  = 28
    a)
  ÷ = 28 ÷
    b)      c)              d)
  y =
          e)
 
 
7. Räkna med de fyra räknesätten.
  6y - 9 = 39  
  6y - 9 + = 39 +
                a)              b)
  6y ÷ = ÷
             c)       d)       e)
  y =
          f)
 
 
8. Variabler i båda leden.
  4x - 7 = 3x + 1
  4x - 7 + = 3x + 1 +
                  a)                   b)
  4x = 3x +
                     c)
  4x - = 3x - +
          d)             e)        f)
  x =
         g)