Åk 6–9
 
2.4 Övningar - Att lösa enkla ekvationer
1. Vilket tal passar i rutan för att likheten ska gälla?
a) 12 - = 9
b) + 5 = 7
c) + 6 = -2
d) -4 - = 5
 
 
2. Att lösa ekvationer genom prövning.
  Skriv hela lösningen.
a) Pröva om 3 är lösningen för
5x + 7 = 22
 
b) Pröva om 1 är lösningen för
2 + 4x = 6
 
c) Pröva om 5 är lösningen för
25 - 7x = 10
 
d) Pröva om -2 är lösningen för
3x - 9= -15