Åk 6–9
 
2.2 Tal och siffror
Det är viktigt att skilja mellan tal och siffror. För att bygga upp ett tal använder vi oss av siffror. Man kan jämföra det med att ord byggs upp av bokstäver där siffrorna motsvaras av bokstäverna och talen är orden. I vårt tiotalsystem använder vi oss av tio siffror för att bygga upp alla tal. Siffrorna vi använder oss av är naturligtvis:Ett exempel på ett tal är 157 som byggs upp av siffrorna 1, 5, och 7.

Talet 1 308 byggs upp av siffrorna 1, 3, 0 och 8.