Åk 6–9
 
6.1 Dividera med hela tal
Julia och Adrian ska dela på en halv pizza. Hur stor del får de var?
Det skrivs som:

÷ 2
=
÷ 2
=
De får alltså en fjärdedels pizza var.Här är ett annat exempel:

Fredrik, Mary och Nada delar på en fjärdedels chokladkaka. Hur stor bit får de var?

Det skrivs som en fjärdedel dividerat med 3.

÷ 3 =
÷ 3 =

De får alltså en tolftedels chokladkaka var.