Åk 6–9
 
5.4 Metoder för multiplikation
Du ska nu få se två sätt att multiplicera bråk.


A. Multiplikation av heltal och bråk
Vid multiplikation av ett heltal och ett bråk multiplicerar du heltalet med täljaren:

3 · = =

5 · = = =

B. Multiplikation av två bråk
Vid multiplikation av två bråk multiplicerar du täljarna för sig och nämnarna för sig.

· = =

· = = =

Att multiplicera tre bråktal med varandra är inte svårare. Multiplicera täljarna och nämnarna var för sig.

· · = = =