Åk 6–9
 
5.3 Multiplikation med hjälp av figurer
För att visa multiplikation av två bråk visas här tre exempel med följande tal:


1. ·


· =2. ·


· =3. ·


· =

Svaret brukar anges i enklaste form och svaret kan här förkortas med 2:

=