Åk 6–9
 
5.2 Del av en mängd
Tidigare har du lärt dig att bråk kan vara en del av en hel, dvs en andel.
Ex: av äpplet.


Bråk kan också uttryckas som en del av en mängd.

Ex: Julius åt 1/3 av blåbären. Hur många blåbär åt Julius?
1/3 av 9 är 3.
Julius åt alltså 3 st blåbär.

Foto: Fredrik EnanderDet är viktigt att kunna multiplicera bråk.
Det finns tre olika beräkningar som du kommer att stöta på:

1. Bråktal multiplicerat med heltal
· 18
2. Bråktal multiplicerat med ett bråktal
·
3. Hela tal eller bråktal multiplicerat med ett tal i blandad form, eller två tal i blandad form multiplicerade med varandra.
Exempel A
6
·
Exempel B ·
Exempel C ·

Hur du beräknar dessa uppgifter får du veta på sidan 5.4, Metoder för multiplikation.