Åk 6–9
 
4.2 Gemensam nämnare
Det är svårt att jämföra och addera bråk som har olika nämnare. För att kunna jämföra, addera eller subtrahera bråk med olika nämnare måste vi kunna skriva dem med lika nämnare. Den lika nämnaren kallas gemensam nämnare.

Du har tidigare lärt dig att:= =
=
=
o s v.


= =
=
=
o s v.


Här är ett exempel:

+
+
Här ser vi att:
kan skrivas om till
d v s
=

Då får vi istället:


+ =
+
=


Ett annat exempel:

- = - =
-
=
-
=
Nedan ser du bråken och skrivna på olika sätt.

Att skriva de båda bråken med gemensam nämnare innebär helt enkelt att de ska ha samma nämnare. Bråken nedan har 6 och 12 som gemensamma nämnare.

6 är deras minsta gemensamma nämnare.