Åk 6–9
 
3.4 Bråk på tallinjen
Det är bra att ha en känsla för bråkens storlek och kunna jämföra dem med varandra. På bråklinjen nedan ser du de vanligaste bråken placerade på tallinjen. Titta noga och svara sedan på frågorna nedan.