Åk 6–9
 
3.3 Olika sorters bråk
I Sverige använder vi oss av ett enkelt matematiskt språk där vi till exempel många gånger använder ordet ”bråk” för flera olika slags bråk.

I andra språk har man olika namn för olika slags bråk. Här ser du vad man kallar olika slags bråk i de spansktalande länderna.Indelning av bråk med avseende på täljaren och nämaren
”Riktiga bråk”
Bråk där täljaren är mindre än nämnaren.

”Falska bråk”
Bråk där täljaren är större än nämnaren.

”Bråk som är lika med ett”
Bråk där täljaren och nämnaren är lika stora och därmed detsamma som ett.Indelning av bråk med avseende på nämnaren
”Vanliga bråk”
Alla bråk där nämnaren inte är 10, 100, 1000, ...
”Decimala bråk”
Bråk där nämnaren är 10, 100, 1000, …
Exemplevis: 4/10, 3/100, 21/1000.
”Heterogena bråk”
Två eller flera bråk som har olika nämnare.
Exempelvis: 2/5, 3/8 och 2/3
”Homogena bråk”
Två eller flera bråk som har samma nämnare.
Exempelvis: 1/7, 4/7 och 12/7