Åk 6–9
 
3.2 Blandad form

Du har hittills lärt dig att uttrycka andelarna i bråkform. Om delarna tillsammans motsvarar mer än en hel kan du också uttrycka dem i blandad form. Då skriver du antal hela först och sedan de delar som blir kvar.

Bråkform

Blandad form

=
=

Exempel:


=
==
=