Åk 6–9
 
3.1 Bråkens storlek
För att få en känsla för bråkens storlek är det bra om du kan jämföra och storleksordna bråk.
Exempel
Vi börjar med heltal.

2
< 5 2 är mindre än 5.
6
> 3 6 är större än 3.
Om du har en del av en hel gäller: ju större nämnare desto mindre bråkdel.
< < <Har bråken samma nämnare är det täljaren som avgör. Det bråk som har störst antal delar, dvs. störst täljare, är större än det som har mindre.
> > >