Åk 6–9
 
2.3 Bråk med siffror
Inom matematiken använder vi främst siffror och tecken för att utrycka olika bråktal. Nu ska du lära dig hur man skriver dessa.

Innan du skriver bråken med siffror är det bra om du kan följande begrepp:


Med ord Med siffror Med bild
En halv = =

En tredjedel

= =
En fjärdedel = =
Två tredjedelar = =