Åk 6–9
 
3.4 Övningar - omkrets
1. Rektangel
 
  Beräkna rektangelns omkrets.
   
 
 
2. Kvadrat
 
  Beräkna kvadratens omkrets.
   
 
 
3. Likbent triangel
 
  Beräkna triangelns omkrets.
 
 
 
4. Liksidig triangel
 
  Hur långa är triangelns sidor (s)?
 
 
 
5. Hexagon
 
  Hexagonens sidor är lika långa. Beräkna omkretsen.
 
 
 
6. Rektangel
 
  Rektangelns längd är 30 m och omkretsen är 100 m. Beräkna bredden (b).
 
 
 
7. Kvadrat
 
  Kvadratens omkrets är 140 m. Beräkna sidan (s).
 
 
 
8. Cirkel
 
  Cirkeln har diametern 20 cm. Beräkna omkretsen.
 
 
 
9. Cirkel
 
  Cirkeln har radien 12 cm. Beräkna omkretsen.
 
 
 
10. Cirkel
 
  Cirkeln har omkretsen 239 cm. Beräkna radien.