Åk 6–9
 
5.5 Uppställning av division
Det finns många olika uppställningar för division. I Sverige har olika uppställningar lärts ut genom åren. Den som nu används kallas för "kort division". Tidigare användes "trappan" och "liggande stolen".

Vi visar "kort division" och det är den som vi rekommenderar att du lär dig. Här följer några exempel:
Exempel A:

Vi börjar från vänster med tiotalsiffran. 6 delat med 3 är 2.
Vi fortsätter med entalssiffran. 3 delat med 3 är 1.

Svaret är tjugoett.Exempel B:
Vi börjar från vänster med hundratalssiffran. 8 delat med 4 är 2.
Vi fortsätter med tiotalssiffran. 9 delat med 4 är 2, och vi får 1 över.
Vi säger att vi får 1 i rest och 1:an skriver vi över 9:an. Vi stryker också över 9:an för att visa att vi har använt den.
Slutligen tar vi entalssiffran. 16 delat med 4 är 4.

Svaret är tvåhundratjugofyra.
Exempel C:
7 delat med 5 är 1, och vi får 2 i rest.
29 delat med 5 är 5 och vi får 4 i rest. Nu har vi inga fler siffror att dividera med men vi har kvar rest. Det innebär att vi inte är färdiga utan kommer att få ett svar som innehåller decimaler.
Vi sätter ut decimaltecknet.

40 delat med 5 är 8 och nu har vi ingen rest kvar. Vi är färdiga.

Svaret är femton hela och åtta tiondelar.Exempel D:
4 delat med 5 går inte, kvoten blir inte ett heltal, och därför tar vi direkt 48 delat med 5. 48 delat med 5 är 9, och vi får 3 i rest.
35 delat med 5 är 7 och vi har ingen rest kvar. Vi är färdiga.

Svaret är nittiosju.