Åk 6–9
 
2.3 Vi adderar på olika sätt
En mycket användbar metod att räkna ut olika additioner är att använda sig av så kallad skriftlig huvudräkning. Man behöver papper och penna för att skriva ned en förenkling, ett så kallat mellanled, och sedan görs beräkningarna i huvudet. Det finns många olika sätt och inget behöver vara fel. Kanske hittar du en egen metod som passar just dig.

Här nedan följer några exempel på olika metoder du kan använda dig av vid skriftlig huvudräkning:A Räkna varje talsort för sig


44 + 39 + 52

Här adderas tiotalen och entalen var för sig!

44 + 39 + 52 = (40 + 30 + 50) + (4 + 9 + 2) = 120 + 15 = 135
B Flytta över entalen

256 + 595

Här ser vi på talen att det saknas fem till 595 för att få jämnt hundratal, 600. Vi ”flyttar” 5 från 256 till 595.

256 + 595 = 251 + 5 + 595 = 251 + 600 = 851C Ändra talens ordning

11 + 4 + 2 + 26

Här tittar man på talen och ser om några passar ihop så att man kan få tiotal eller heltal, vilket förenklar additionen.

11 + 4 + 2 + 26 = 30 + 13 = 432,75 + 2,4 + 8,25 = 2,4 + (2,75 + 8,25) = 2,4 + 11 = 13,4