Åk 6–9
 
2.1 I ord
I det här avsnittet ska vi visa hur man kan åskådliggöra algebra på olika sätt. Vi kommer att gå igenom två matematiska problem på fyra olika sätt:
 • I ord
  Vi börjar med att uttrycka problemen i ord.

 • Visa med figur
  Ett bra sätt är att försöka visa problemen med hjälp av en figur.

 • Använda tabell
  Här kan vi prova att sätta in olika tal i en tabell och se vad vi får för mönster.

 • Ange ett algebraiskt uttryck
  Vi vill slutligen kunna skriva en formel för problemen, och det kallas att skriva ett algebraiskt uttryck.
Vi börjar med att uttrycka problemen i ord:

Exempel 1:


Ord
Marta gjorde tre mål mer än Hanna Ljungberg.
Figur

Foto: Umeå IK


Tabell
Algebraiskt uttryck


Exempel 2:

Ord
Jasmine sommarjobbar som trädgårdsarbetare. En dag fick hon i uppgift att plantera blommor i 10 rader. I varje rad skulle det vara tre blommor.

Hur många blommor planterade Jasmine?
Figur


Tabell
Algebraiskt uttryck