Åk 6–9
 
5.4 Uppställning av multiplikation
Vi multiplikationsuppställningen (multiplikationsalgoritmen) använder man ofta både multiplikation och addition. Här gäller det att ha koll på minnessifforna och vad som är ental, tiotal, hundratal o s v.

Se till att du kan multiplikationstabellen - det underlättar!
Glöm inte att alltid uppskatta om ditt svar verkar rimligt.


Exempel A: 243 · 2 = 486

Ställ upp så att talet med minst antal siffror står längst ned. Man brukar göra så för att göra beräkningen enklare.


Multiplicera 2 med entalen: 2 · 3 = 6


Multiplicera 2 med tiotalen: 2 · 40 = 80


Multiplicera 2 med hundratalen: 2 · 200 = 400


Svaret blir fyrahundraåttiosex.


Exempel B: 26 · 254 = 6 604

Ställ upp så att faktorn med flest antal siffror står överst.


Vi börjar med att multiplicera entalssiffran med 254: 6 · 254
Titta på exempel A och gör likadant.
Multiplicera sedan tiotalssiffran med 254:
20 · 254
Det är mycket viktigt att du börjar under tiotalssiffran från höger till vänster när du skriver svaret, eftersom det är med tiotalssiffran du multiplicerar.
Här adderar du sedan de båda raderna med vanlig additionsuppställning.


Svaret blir sextusen sexhundrafyra.

Det vi här har gjort är att vi först multiplicerar 6 med 254 och sedan 20 med 254 och sedan adderar vi summorna av dessa. Därför blir det en addition i uppställningen.

26 · 254 =
(20 + 6) · 254 =
(6 · 254) + (20 · 254) =
1 524 + 5 080 = 6 604


Exempel C: 0,13 · 0,6 =

Ställ upp talen så att faktorn med flest siffror är överst.


Multiplicera 6 tiondelar med 3 hundradelar.
0,6 · 0,03 = 0,018
1:an blir minnessiffra.

Skriv dit 8:an.


Multiplicera 6 tiondelar med 1 tiondel.
0,6 · 0,1 = 0,06
Lägg till minnessiffran:
0,01 + 0,06 = 0,07
Skriv dit 7:an.


Eftersom alla multiplikationer som åtrerstår kommer att ge produkten 0 är vi klara och det dags att räkna decimaler.

Översta faktorn innehåller två decimaler och den nedre faktorn innehåller en så blir det totalt tre decimaler i svaret.


Svaret blir sjuttioåtta tusendelar.